فرم اصلی نرم افزار فرش Car-Pet

جديدترين ها

بزم خسروپرویز سایز کوچک

بزم خسروپرویز سایز کوچک

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)700*(گره)1050ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)98*(عرض)14..

50,000تومان

بزم خسروپرویز سایز متوسط

بزم خسروپرویز سایز متوسط

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)948*(گره)1360ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)107/44*(عر..

80,000تومان

بزم خسروپرویز سایز بزرگ

بزم خسروپرویز سایز بزرگ

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)1480*(گره)1890ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)207/20*(ع..

120,000تومان

طبیعت43

طبیعت43

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)357*(گره)550ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)50*(عرض)77ت..

35,000تومان