آثار نقاشان خارجی

 طرح و نقشه تابلوفرش با کدep1

طرح و نقشه تابلوفرش با کدep1

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)503*(گره)699ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)71*(عرض)98&..

30,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش نوازندگان با کدep2

طرح و نقشه تابلوفرش نوازندگان با کدep2

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)633*(گره)751ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)89*(عرض)105..

15,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش ep3

طرح و نقشه تابلوفرش ep3

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)510*(گره)700ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)71*(عرض)98&..

15,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش  با کدep4

طرح و نقشه تابلوفرش با کدep4

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)719*(گره)496ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)100*(عرض)70..

15,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش سبک غربی با کدep5

طرح و نقشه تابلوفرش سبک غربی با کدep5

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)660*(گره)410ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)93*(عرض)58&..

50,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش کنار ساحل با کدep6

طرح و نقشه تابلوفرش کنار ساحل با کدep6

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)690*(گره)960ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)97*(عرض)135..

80,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش سبک غربی با کدep7

طرح و نقشه تابلوفرش سبک غربی با کدep7

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)706*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)99*(عرض)70&..

15,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش با کدep8

طرح و نقشه تابلوفرش با کدep8

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)494*(گره)700ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)69*(عرض)98&..

15,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش دختر جواهر فروش با کدep9

طرح و نقشه تابلوفرش دختر جواهر فروش با کدep9

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)350*(گره)650ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)49*(عرض)91ت..

15,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش نوازندگان با کدep10

طرح و نقشه تابلوفرش نوازندگان با کدep10

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)580*(گره)850ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)81*(عرض)119..

20,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش سبک غربی با کدep11

طرح و نقشه تابلوفرش سبک غربی با کدep11

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)989*(گره)650ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)138*(عرض)91..

30,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش رومانتیک با کدep12

طرح و نقشه تابلوفرش رومانتیک با کدep12

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)700*(گره)459ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)98*(عرض)65ت..

50,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش  با کدep14

طرح و نقشه تابلوفرش با کدep14

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)506*(گره)700ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)71*(عرض)98ت..

40,000تومان

طرح و نقشه تابلوفرش با کدep15

طرح و نقشه تابلوفرش با کدep15

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)811*(گره)492ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)114*(عرض)69..

40,000تومان

طرح آماده بافت تابلوفرش ep18

طرح آماده بافت تابلوفرش ep18

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)641*(گره)800ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)90*(عرض)112..

50,000تومان

طرح تابلوفرش پاسورباز

طرح تابلوفرش پاسورباز

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)750*(گره)1050ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)102*(عرض)1..

100,000تومان

طرح تابلوفرش احساس عاشقانه ep20

طرح تابلوفرش احساس عاشقانه ep20

طرح تابلوفرش احساس عاشقانه با طراحی بی نظیر و کیفیت عالیابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)6..

50,000تومان

طرح تابلوفرش ep21

طرح تابلوفرش ep21

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)600*(گره)400ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)84*(عرض)56ت..

50,000تومان

طرح  بی نظیر تابلوفرش مادر و فرشته کوچولو  ep22

طرح بی نظیر تابلوفرش مادر و فرشته کوچولو ep22

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)798*(گره)800ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)112*(عرض)11..

70,000تومان

طرح موزه‌ای مشاهیر جهان با کد ep23

طرح موزه‌ای مشاهیر جهان با کد ep23

این طرح در کل ایران برای اولین بار و با کیفیت و دقت تمام طراحی، و از طریق این فروشگاه(car-pet.ir) به..

500,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 21 (2 صفحه)