<>
  • بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری

این پروژه بصورت جامع و کامل و حاوی پرسشنامه و با فرمت ورد در 106 صفحه تنظیم شده است

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

چکیده ..................................................................................................................................1   

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.....................................................................................................................................................................................3

بیان مسله............................................................................................................................................................................. 5

ضرورت و اهمیت پژوهش......................................................................................................................................................6

اهداف کلی و جزیی پژوهش.................................................................................................................................................7

فرضیه‌های پژوهش................................................................................................................................................................8

متغیرهای پژوهش..................................................................................................................................................................8

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها...........................................................................................................................................9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 مبانی نظری پرخاشگری......................................................................................................................... 11

عوامل تعیین كننده پرخاشگری................................................................................................................................................................................19

مبانی نظری اضطراب....................................................................................................................................................................................21 انواع اضطراب .........................................................................................................................................................................................24

نشانه های اضطراب .....................................................................................................................................................................................................29

نظریه های اضطراب ....................................................................................................................................................................................................30

 پیشینه پژوهش...................................................................................................................................................................38

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

مقدمه .............................................................................................................................................................................................................................41

جامعه آماری..................................................................................................................................................................................................................41

 نمونه...................................................................................................................................................................................41

روشهای نمونه گیری..........................................................................................................................................................................................................................41

ابزارهای اندازه گیری .... .............................................................................................................................................................................................41

روش تجزیه و تحلیل داده ها .................................................................................................................................................43

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش........................................................................................................................................................................................................45

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

مقدمه............................................. ....... ............................................................................................................................52

بحث و تفسیریافته­های پژوهش................................................................................................................................................52

محدودیتهای پژوهش.........................................................................................................................................................56

پیشنهادات  .......................................................................................................................................................................57

فهرست منابع.......................................................................................................................................................................57

پیوستها.

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                          صفحه

جدول 1- میانگین و انحراف معیار پرخاشگری... .............................................................................................................45

جدول2- میانگین و انحراف معیار اضطراب....................................................................................................... ...............46

جدول3- ضریب همبستگی پیرسون اضطراب با پرخاشگری بدنی...................................................................................................47

 جدول4- ضریب همبستگی پیرسون اضطراب با پرخاشگری کلامی......................................................................................... 48

جدول5- ضریب همبستگی پیرسون اضطراب با خشم.........................................................................................................................................49

جدول6- ضریب همبستگی پیرسون اضطراب با خصومت...................................................................................................................................49


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری

  • کد محصول: Th18
  • موجودی: در انبار
  • 5,000تومان


برچسب ها: بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری, بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری, اضطراب, پرخاشگری