آثار تاریخی

بزم خسروپرویز سایز بزرگ

بزم خسروپرویز سایز بزرگ

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)1480*(گره)1890ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)207/20*(ع..

120,000تومان

بزم خسروپرویز سایز متوسط

بزم خسروپرویز سایز متوسط

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)948*(گره)1360ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)107/44*(عر..

80,000تومان

بزم خسروپرویز سایز کوچک

بزم خسروپرویز سایز کوچک

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)700*(گره)1050ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)98*(عرض)14..

50,000تومان

نقشه تابلوفرش کاخ سلیمان

نقشه تابلوفرش کاخ سلیمان

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)666*(گره)1000ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)93*(عرض)14..

30,000تومان

طرح تابلوفرش ملکه پلنگ ها

طرح تابلوفرش ملکه پلنگ ها

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)532*(گره)430ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)75*(عرض)60ت..

35,000تومان

طرح تابلوفرش کلوپاترا

طرح تابلوفرش کلوپاترا

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)394*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)55*(عرض)70ت..

35,000تومان

طرح تابلوفرش ماندانا در آب

طرح تابلوفرش ماندانا در آب

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)738*(گره)499ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)103*(عرض)70..

35,000تومان

طرح تابلوفرش رومیکا با دو ببر

طرح تابلوفرش رومیکا با دو ببر

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)530*(گره)600ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)74*(عرض)84ت..

35,000تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)