آثار مینیاتوری

تابلوفرش مینیاتور بوسه بر آهو

تابلوفرش مینیاتور بوسه بر آهو

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)700*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)98*(عرض)70 ..

30,000تومان

تابلوفرش مینیاتوری بوی بهار

تابلوفرش مینیاتوری بوی بهار

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)696*(گره)505ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)97*(عرض)71 ..

30,000تومان

تابلوفرش مینیاتوری طرح شکفتن

تابلوفرش مینیاتوری طرح شکفتن

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)694*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)97*(عرض)70 ..

50,000تومان

نقشه تابلو فرش طرح رستن

نقشه تابلو فرش طرح رستن

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)1030*(گره)690ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)144*(عرض)9..

50,000تومان

طرح مینیاتوری تابلوفرش نیاز نوازش

طرح مینیاتوری تابلوفرش نیاز نوازش

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)746*(گره)582ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)104*(عرض)81..

40,000تومان

طرح تابلوفرش تصویرگر

طرح تابلوفرش تصویرگر

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)699*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)98*(عرض)70 ..

50,000تومان

طرح تابلوفرش مینیاتوری اهل بهشت

طرح تابلوفرش مینیاتوری اهل بهشت

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)699*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)98*(عرض)70 ..

50,000تومان

طرح و نقشه ضامن آهو

طرح و نقشه ضامن آهو

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)1014*(گره)714ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)142*(عرض)1..

50,000تومان

طرح تابلوفرش دایره هستی

طرح تابلوفرش دایره هستی

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)490*(گره)750ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)69*(عرض)105..

60,000تومان

طرح تابلوفرش حافظ و شاخه نبات

طرح تابلوفرش حافظ و شاخه نبات

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)605*(گره)847ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)85*(عرض)119..

50,000تومان

نقشه تابلو فرش عطوفت

نقشه تابلو فرش عطوفت

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)540*(گره)800ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)76*(عرض)112..

50,000تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)