آثار نقاشان داخلی

نقشه تابلو فرش كوزه به دوش

نقشه تابلو فرش كوزه به دوش

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)563*(گره)410ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)79*(عرض)57ت..

30,000تومان

طرح تابلوفرش فال حافظ

طرح تابلوفرش فال حافظ

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)570*(گره)424ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)80*(عرض)60ت..

20,000تومان

طرح تابلوفرش با کد ip3

طرح تابلوفرش با کد ip3

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)405*(گره)560ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)57*(عرض)78ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش با نام آذرخش

طرح تابلوفرش با نام آذرخش

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)750*(گره)520ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)105*(عرض)73..

30,000تومان

طرح تابلوفرش دختر روستایی

طرح تابلوفرش دختر روستایی

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)638*(گره)420ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)90*(عرض)59ت..

35,000تومان

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)