مادر و کودک

طرح تابلوفرش از مادر و کودک1

طرح تابلوفرش از مادر و کودک1

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)973*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)136*(عرض)70..

30,000تومان

طرح تابلوفرش از مادر و کودک2

طرح تابلوفرش از مادر و کودک2

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)535*(گره)400ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)75*(عرض)56ت..

30,000تومان

طرح تابلوفرش زیبا از مادر و کودک3

طرح تابلوفرش زیبا از مادر و کودک3

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)718*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)101*(عرض)70..

30,000تومان

طرح تابلوفرش از مادر و کودک4

طرح تابلوفرش از مادر و کودک4

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)400*(گره)500ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)56*(عرض)70ت..

30,000تومان

طرح تابلوفرش از مادر و کودک5

طرح تابلوفرش از مادر و کودک5

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)648*(گره)420ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)91*(عرض)59ت..

30,000تومان

طرح مهر مادری

طرح مهر مادری

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)640*(گره)409ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)90*(عرض)57ت..

600,000تومان

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)