کودکان

کودک1

کودک1

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)500*(گره)350ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)70*(عرض)49&..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از کودک2

طرح تابلوفرش از کودک2

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)580*(گره)430ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)82*(عرض)61&..

15,000تومان

کودک3

کودک3

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)660*(گره)470ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)93*(عرض)66&..

15,000تومان

کودک4

کودک4

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)350*(گره)250ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)50*(عرض)35&..

15,000تومان

کودک5

کودک5

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)550*(گره)680ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)77*(عرض)96&..

15,000تومان

کودک6

کودک6

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)457*(گره)355ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)64*(عرض)50ت..

15,000تومان

کودک7

کودک7

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)484*(گره)600ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)68*(عرض)84ت..

15,000تومان

کودک8

کودک8

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)571*(گره)400ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)80*(عرض)56ت..

15,000تومان

کودک9

کودک9

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)554*(گره)400ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)78*(عرض)56ت..

15,000تومان

کودک10

کودک10

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)420*(گره)550ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)59*(عرض)77ت..

15,000تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)