گل و گلدان

طرح تابلوفرش از گل و میوه

طرح تابلوفرش از گل و میوه

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)368*(گره)499ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)52*(عرض)70ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل  و گلدان و میوه

طرح تابلوفرش از گل و گلدان و میوه

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)445*(گره)330ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)62*(عرض)64ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش از گل کدfl3-164

طرح تابلوفرش از گل کدfl3-164

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)360*(گره)480ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)50*(عرض)67ت..

15,000تومان

طرح تابلوفرش fl5-166

طرح تابلوفرش fl5-166

ابعادبر حسب تعداد گره و لایه::  (لایه)425*(گره)320ابعاد برحسب سانتیمتر::  (طول)60*(عرض)45ت..

15,000تومان

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)