<>
  • علل فرار دختران و پسران از خانه

این کار تحقیقی در 67 صفحه و با فرمت ورد تهیه وتنظیم گردیده است.


فهرست

صفحه

مقدمه

………………………………………………………………..

1

فصل اول

نوجوانان

مبحث اول :

تعریف نوجوانان ……………………………………………..

5

مبحث دوم :

تحلیل كارشناسی …………………………………………….

10

فصل دوم :

خانواده

مبحث اول :

اهمیت خانواده ……………………………………………...

13

مبحث دوم :

ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی ………………………...

23

مبحث سوم :

آمار به دست آمده …………………………………………..

29

فصل سوم :

علل فرار نوجوانان

مبحث اول :

عوامل موثر در فرار ………………………………………….

31

مبحث دوم :

فقر …………………………………………………………...

37

مبحث سوم :

طلاق …………………………………………………………

44

مبحث چهارم :

اختلافات خانوادگی …………………………………………

48

فصل چهارم :

تحلیل بزهكاری

مبحث اول :

عوامل بزهكاری اطفال ……………………………………...

51

مبحث دوم :

كانون اصلاح و تربیت ……………………………………….

55

مبحث سوم :

سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان ………………….

57

مبحث چهارم :

فرار از خانه به تنهایی جرم نیست ……………………………

64

فصل پنجم :

نتیجه

مبحث اول :

راه چاره كدام است ؟………………………………………

66

فهرست منابع

………………………………………………………………

67


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

علل فرار دختران و پسران از خانه

  • کد محصول: Th5
  • موجودی: در انبار
  • 5,000تومان


برچسب ها: علل فرار دختران و پسران از خانه, علل فرار نوجوانان از خانه