<>

پایان نامه

دانلود پایان نامه های مربوط به رشته های علوم انسانی , علوم پایه, فنی و مهندسی


بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری

بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ناشی از محرومیت کیفری

این پایان نامه در 48 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده است.فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده. 1مق..

3,000تومان

مجازاتهای تبعی وکیفری و تأثیر بازدارندگی آن

مجازاتهای تبعی وکیفری و تأثیر بازدارندگی آن

این پایان نامه در 47 صفحه و با فرمت ورد(word) تهیه و تنظیم گردیده است.فهرست مطالبعنوان   &..

4,000تومان

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاك در نظام حقوقی

این پایان نامه در 120صفحه و با فرمت ورد(word) تهیه و تنظیم گردیده است.«فهرست مطالب»جایگاه وظایف مشاو..

5,000تومان

پایان نامه عقد و اجاره

پایان نامه عقد و اجاره

این پایان نامه در 120 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم شده است.فهرستعنـــوان    &..

5,000تومان

علل فرار دختران و پسران از خانه

علل فرار دختران و پسران از خانه

این کار تحقیقی در 67 صفحه و با فرمت ورد تهیه وتنظیم گردیده است.فهرستصفحهمقدمه……………………………………………………………..

5,000تومان

حقوق و قضا از گذشته تا به حال

حقوق و قضا از گذشته تا به حال

این پایان نامه در 55 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده است.فهرست مطالبعنوان      ..

3,000تومان

پایان نامه جانشین های مجازات حبس

پایان نامه جانشین های مجازات حبس

این پایان نامه در 95 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده است فهرست مطالبعنـوان   &..

5,000تومان

پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

پایان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

این پایان نامه در 215 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم گردیده استفهرست موضوعاتعنوان  صفحهمق..

7,000تومان

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

این پایان نامه خدر 118 صفحه و با فرمت ورد و بصورت جامع و کامل و بدون نیاز به ویرایش تهیه و تنظیم شده..

5,000تومان

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احكام كیفری در حقوق ایران و انگلیس

این پایان نامه در 230 صفحه و بصورت جامع و کامل و با فرمت ورد تهیه و تنظیمک گردیده استفهرست مطالبعنوا..

5,000تومان

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

این پایان نامه بصورت جامع و کامل در 96 صفحه و با فرمت ورد(word) تهیه و تنظیم گردیده استبسمه تعالیموض..

7,000تومان

آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و حریم خصوصی

این پروژه در 83 صفحه و با فرمت ورد تهیه و تنظیم شده است فهرست مطالبعنوان    ..

5,000تومان

حقوق زوجه بر زوج

حقوق زوجه بر زوج

این پایان نامه در 131 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش تهیه و تنظیم شده استفهرستعنوانصفحه1.مقدمه1كلی..

8,000تومان

گزارش آزمایشگاه فیزیک

گزارش آزمایشگاه فیزیک

این گزارش بصورت کامل و جامع در 57 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش،گردآوری شده است..

5,000تومان

پایان‌نامه فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)

پایان‌نامه فایروال های برنامه های تحت وب (WAF)

این پروژه در173 صفحه و با فرمت ورد و بصورت جامع و کامل تهیه و تنظیم شده استفصل اول مقدمه. 11-1 مقدمه..

10,000تومان

بررسی روشهای تست نرم افزار

بررسی روشهای تست نرم افزار

این پایان نامه در 44 صفحه و با فرمت ورد و جامع و کامل تهیه شده است فهرست مطالبعنوان  ..

6,000تومان

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب

روشهای تولید نرم افزار های تحت وب

این پایان نامه در 72 صفحه و با فرمت ورد و بصورت جامع و کامل تهیه و تنظیم گردیده استفهرست مطالبعنوان ..

8,000تومان

بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری

بررسی رابطه بین اضطراب با پرخاشگری

این پروژه بصورت جامع و کامل و حاوی پرسشنامه و با فرمت ورد در 106 صفحه تنظیم شده استفهرست مطالبعنوان&..

5,000تومان

بررسی امنیت در شبکه های رایانش ابری

بررسی امنیت در شبکه های رایانش ابری

این پروژه در 87 صفحه و با فرمت ورد و بدون نیاز به ویرایش و بصورت کامل ، تهیه و تنظیم شده است فه..

6,000تومان

شیوه ای نوین برای انتخاب سبد سهام بهینه از طریق روشهای های داده کاوی

شیوه ای نوین برای انتخاب سبد سهام بهینه از طریق روشهای های داده کاوی

این پروژه در 65 صفحه و با فرمت ورد و بدون نیاز به ویرایش و بصورت جامع و کامل تهیه و تنظیم شده است&nb..

9,000تومان

نمایش 1 تا 20 از 33 (2 صفحه)