<>
  • بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

این فایل قابل ویرایش و در 138 صفحه تنظیم شده و بصورت کامل می باشد و نیازی به ویرایش ندارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چكیده. 1

مقدمه.. 2

بخش اول

(بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف)

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی... 7

گفتار اول – وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار 7

گفتاردوم – موانع اشتغال زنان.. 18

د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان.. 22

ج- اختلاف دستمزد. 25

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی... 26

گفتار اول- اشتغال زنان در اسلام. 26

گفتاردوم -  اشتغال زنان در اسناد بین المللی.. 36

بخش دوم

( بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران)

فصل اول : بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان.. 44

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی.. 44

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت های شغلی یكسان.. 50

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل.. 53

گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی.. 58

گفتار پنجم – حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی.. 62

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان.. 69

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان.. 70

گفتار دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری وزایمان.. 72

گفتارسوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین.. 79

گفتار چهارم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری.. 84

بخش سوم:

 (بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران)

فصل اول- بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی‌و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW). 89

گفتار اول :برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW) 89

گفتار دوم : اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی.. 96

فصل دوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران.. 102

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری.. 103

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضائیه) 107

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح.. 118

نتیجه گیری: 123

فهرست منابع: 128

ب- منابع عربی... 134


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

  • کد محصول: Th26
  • موجودی: در انبار
  • 8,000تومان


برچسب ها: بررسی اشتغال زنان, در نظام حقوقی ایران