<>
  • بررسی پروتكل ‌های مسیریابی در شبكه های حسگر بی سیم

این پروژه با فرمت ورد در 78 صفحه و بصورت کامل می باشد و نیازی به ویرایش ندارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول : شبكه های كامپیوتری بی سیم

مقدمه. 3

1-1 شبكه های كامپیوتری.. 4

1-2 اجزای شبکه های کامپیوتری.. 5

1-3 مزایای استفاده ازشبکه های کامپیوتری.. 6

1-4 کاربرد شبکه های کامپیوتری.. 7

1-5 سیستم های شبیه به شبكه. 9

1-6 آشنائی با انواع اتصال كامپیوتر ها در شبكه. 12

1-7 مفاهیم شبکه های کامپیوتری.. 15

1-8 تشریح مقدماتی شبكه های بی سیم.. 15

فصل دوم : شبكه های حسگر بی سیم

2-1شبكه های حسگر بی سیم.. 18

2-2 معماری كلی شبكه های حسگر بی سیم.. 19

2-3 طبقه بندی شبكه های حسگر بی سیم.. 20

2-3-1 شبکه های حسگر بی سیم همگن . 20

2-3-2 شبکه های حسگر بی سیم نا همگن. 21

2-3-3 شبکه های حسگر بی سیم دارای ساختار خودکار. 22

2-3-4 شبکه های حسگر بی سیم دارای ساختار نیمه خودکار. 22

2-4 ساختمان گره حسگر. 23

2-4-1 اجزای سخت افزاری گره حسگر 23

2-5  فاکتورهای مهم در طراحی شبكه های حسگر بی سیم.. 27

2-5-1 تحمل‌پذیری خرابی.. 27

2-5-2 مقیاس‌پذیری 28

2-5-2 محدودیت‌های سخت افزری.. 29

2-6 کاربردهای شبکه حسگر بی سیم.. 32

2-6-1 کاربردهای نظامی.. 33

2-6-2 کاربردهای محیطی.. 33

2-6-3 کاربردهای پزشکی.. 34

2-6-4 كاربردهای خاص شبكه حسگر بی سیم.. 43

فصل سوم : بررسی پروتكل های مسیریابی در شبكه حسگر بی سیم

3-1   مسیریابی در شبکه‌ های حسگر بی سیم.. 37

3-2 پروتكل ‌های مسیریابی مبتنی برجدول.. 38

3-2-1   پروتكل مسیریابی بردار فاصله مرحله به مرحله مقصد  (DSDV) 38

3-2-2   پروتكل مسیریابی WRP. 39

3-2-3   پروتكل مسیریابی FSR.. 41

3-2-4   پروتكل مسیریابی HSR.. 42

3-2-5   پروتكل مسیریابی GSR.. 43

3-2-6   پروتكل ZHLS. 43

3-2-7   پروتكل مسیریابی CGSR 44

3-3    پروتكل‌های مسیریابی مبتنی بر تقاضا 45

3-3-1    پروتكل مسیریابی AODV.. 46

3-3-2 پروتکل مسیریابی منبع پویا  (DSR  ) 48

3-3-3   الگوریتم مسیریابی ترتیبی موقتی (TORA ) 50

3-3-4   پروتكل مسیریابی CBRP. 52

3-4   خلاصه ای از پروتكل‌های مسیریابی شبکه ‌های سیار موردی.. 53

3-4-1   پروتکل مسیریابی SSA.. 54

3-4-2   پروتکل مسیریابی ABR.. 57

3-4-3   پروتکل مسیریابی FORP. 60

3-4-4   پروتکل مسیریابی RABR.. 61

3-4-5   اعتماد به هیچ گره (بررسی DDM) 63

3-4-6   اعتماد به لایه پوششی (بررسی AMRoute) 65

3-5   مقایسه پروتکل ‌ها 67

3-5-1   اندازه شبکه. 67

3-5-2  تحرک شبکه. 68

3-5-3  اندازه گروه چند پخشی.. 69

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

4-1 نتیجه گیری.. 71

4-2 پیشنهادات و كارهای آتی.. 72

مراجع و منابع.. 73

فهرست اشكال

عنوان                                                                                   صفحه

شكل(2-1): نمای كلی شبكه ­های حسگر بی ­سیم....................................................................................................... 19

شكل(2-2):  شبكه حسگر بی ­سیم همگن..................................................................................................................... 21

شكل(2-3): شبكه حسگر بی ­سیم ناهمگن................................................................................................................... 21

شكل(2-4): ساختار خودكار شبكه حسگر بی ­سیم........................................................................................................ 22

شكل (2-5): ساختار نیمه خودكار شبكه حسگر بی ­سیم............................................................................................. 23

شكل(2-6): ساختار داخلی گره حسگر............................................................................................................................ 23

شكل (2-7): مدل برنامه ­نویسی رویدادگرا....................................................................................................................... 26

شكل (2-8): برخی از كاربردهای شبكه حسگر بی ­سیم................................................................................................ 35

شکل (3-1): انواع پروتکل ‌های مسیریابی شبکه ‌های سیار موردی.............................................................................. 38

شکل (3-2) :دقت اطلاعات در FSR............................................................................................................................... 41

شكل (3-3):  یك مثال از خوشه‌بندی گره ‌ها در HSR................................................................................................. 42

شكل (3-4):  یك مثال از مسیریابی CGSR از گره 1 به گره 12................................................................................. 45

شکل (3-5): همه‌ پخشی جهت كشف مسیر در AODV............................................................................................. 47

شکل (3-6): كشف مسیر در AODV............................................................................................................................. 47

شكل (3-7):  همه ‌پخشی برای کشف مسیر در DSR................................................................................................... 49

شكل (3-8): یک نمونه از کشف مسیر در DSR............................................................................................................. 50

شكل (3-9): همه ‌پخشی برای کشف مسیر در TORA................................................................................................ 51

شكل (3-10):  یک نمونه از کشف مسیر در TORA..................................................................................................... 51

شكل (3-11):  فرایند تشکیل مسیر در پروتکل SSA   ................................................................................................ 56

شكل (3-12):  فرآیند شکستگی مسیر و تشکیل مسیر قوی در پروتکل SSA   ........................................................ 57

شكل (3-13):  انتخاب مسیر پایا در پروتکل ABR....................................................................................................... 58

شكل (3-14):  فرآیند شکستگی مسیر و تشکیل مسیر قوی در پروتکل ABR   ....................................................... 59

شكل (3-15):  انتخاب مسیر پایا در پروتکل FORP..................................................................................................... 61

شکل (3-16): توپولوژی و هسته منطقی AMRoute.................................................................................................... 66


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

بررسی پروتكل ‌های مسیریابی در شبكه های حسگر بی سیم

  • کد محصول: Th25
  • موجودی: در انبار
  • 8,000تومان


برچسب ها: بررسی, پروتكل ‌های مسیریابی, در شبكه های حسگر بی سیم