<>
  • پایان نامه امنیت فناوری اطلاعات

این پروژه در 115 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش تهیه و تنظیم شده است و نیازی به ویرایش ندارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

چکیده 1

بخش اول(امنیت اطلاعات) 2

مقدمه. 3

فصل اول(امنیت اطلاعات چیست؟). 4

1-1-1    مقدمه. 5

1-1-2    تعریف امنیت اطلاعات.. 5

1-1-3    تاریخچه مختصری از امنیت.. 6

1-1-4    نرم افزار ضد ویروس... 11

1-1-5    كنترل دسترسی.. 11

1-1-6    دیوار آتش، Firewall 12

1-1-7    كارت های هوشمند. 12

1-1-8    بیومتری.. 12

1-1-9    تشخیص ورود غیر مجاز. 13

1-1-10  مدیریت سیاسی.. 13

1-1-11  جستجوی راه های نفوذ. 13

1-1-12  رمزنگاری.. 14

1-1-13  مكانیزم های امنیت فیزیكی.. 14

فصل دوم(سرویسهای امنیت اطلاعات) 15

1-2-1    مقدمه. 16

1-2-2    محرمانه سازی.. 16

1-2-3    محرمانه سازی فایل. 16

1-2-4    محرمانه سازی اطلاعات بهنگام ارسال و مخابره 18

1-2-5    محرمانه سازی جریان ترافیك... 18

1-2-6    حملات قابل پیشگیری توسط محرمانه سازی.. 18

1-2-7    تمامیت فایل ها 19

1-2-8    حملات قابل پیشگیری.. 20

1-2-9    فراهمی.. 20

1-2-10  استفاده از پشتیبان. 20

1-2-11  Fail-over ، غلبه بر خطا 21

1-2-12  بازیابی در اثر حادثه. 21

1-2-13  حملاتی كه قابل پیشگیری هستند. 21

1-2-14  مجوز سنجی.. 22

1-2-15  1 & A : هویت سنجی و اعتبار سنجی.. 22

1-2-16  بازرسی.. 23

1-2-17  حملات قابل پیشگیری.. 24

فصل سوم(سیـــاست گــــذاری) 25

1-3-1    مقدمه. 26

1-3-2    سیاست گذاری مهم است.. 26

1-3-3    انواع سیاست.. 27

1-3-4    فاز 1 شناسایی نیازمندیها 40

1-3-5    فاز 2 طراحی.. 40

1-3-6    فاز 4 اجرا 41

1-3-7    تدابیر جبران حادثه. 41

1-3-8    خرابی تک سیستم. 41

1-3-9    پیشامدهای مرکز دیتا 42

1-3-10  پیشامدهای سایت.. 42

1-3-11  ایجاد سیاست مناسب.. 43

1-3-12  شناسایی آنچه اهمیت دارد. 43

1-3-13  تعیین رفتار قابل قبول. 43

1-3-14  شناسایی بخش های تأثیر گذار. 44

1-3-15  تعیین رئوس مطالب.. 44

1-3-16  ایجاد سیاست.. 44

1-3-17  سهیم کردن. 45

1-3-18  اجرا 46

1-3-19  استفاده موثر از سیاست.. 46

1-3-20  پروژه و سیستم های جدید. 46

1-3-21  پروژه و سیستم های موجود. 46

1-3-22  بازرسی.. 47

1-3-23  بازبینی سیاست.. 47

فصل چهارم(روند بهینه در امنیت اطلاعات) 48

1-4-1    مقدمه. 49

1-4-2    امنیت مدیریتی.. 49

1-4-3    سیاست ها و پروسه ها 49

1-4-4    طرح های پروژه امنیتی.. 56

1-4-5    نتیجه گیری.. 63

بخش دوم(امنیت فناوری اطلاعات و كاربران منفرد). 65

مقدمه. 66

فصل اول(امنیت رایانه و داده ها) 67

2-1-1    امنیت فیزیكی.. 68

2-1-2    سرقت رایانه. 68

2-1-3    از چه چیزهایی باید پشتیبان تهیه كرد؟. 73

2-1-4    نسخه های پشتیبان باید در كجا نگهداری شوند؟. 74

2-1-5    آیا پشتیبانها قابل استفاده هستند؟. 74

2-1-6    چند نسخه پشتیبان باید نگهداری شود؟. 75

2-1-7    تصدیق هویت.. 76

2-1-8    شناسایی كاربر. 76

2-1-9    رمز عبور. 77

2-1-10  قانون سوم: 78

2-1-11  رمز عبور خود را تغییر دهید. 81

2-1-12  امتیازات را محدود كنید. 82

فصل دوم(امنیت سیستم عامل و نرم افزارهای كاربردی) 83

2-2-1    نرم افزار های تجاری.. 84

2-2-2    مشكل كشورهای در حال توسعه. 85

فصل سوم(امنیت خدمات شبكه) 90

2-3-1    اصول اولیه. 91

2-3-2    قانون چهارم : 91

2-3-3    پست الكترونیكی.. 91

2-3-4    قانون پنجم: 92

2-3-5    قانون ششم: 92

2-3-6    قانون هفتم: 92

2-3-7    قانون هشتم: 93

2-3-8    قانون نهم: 93

2-3-9    قانون دهم: 93

2-3-10  هرزنامه. 94

2-3-11  قانون یازدهم. 98

2-3-12  قانون دوازدهم: 99

2-3-13  قانون سیزدهم. 100

2-3-14  قانون چهاردهم: 102

2-3-15  سیاستهای حریم خصوصی.. 103

2-3-16  قانون پانزدهم. 106

2-3-17  قانون شانزدهم. 106

2-3-18  قانون هفدهم. 106

2-3-19  قانون هجدهم‌ 107

2-3-20  قانون نوزدهم. 108

نتیجه گیری.. 108

فهرست منــابـع. 110


نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

پایان نامه امنیت فناوری اطلاعات

  • کد محصول: Th22
  • موجودی: در انبار
  • 7,000تومان


برچسب ها: امنیت, فناوری اطلاعات