• کاربرد رگرسیون لجستیک درشناسایی گزارشگری مالی متقلبانه

این مقاله در 25 صفحه بصورت ورد و قابل  ویرایش تهیه و تنظیم شده است

چکیده

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که  هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای  نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید

کاربرد رگرسیون لجستیک درشناسایی گزارشگری مالی متقلبانه

  • کد محصول: art6
  • موجودی: در انبار
  • 5,000تومان


برچسب ها: کاربرد رگرسیون لجستیک, رشناسایی گزارشگری مالی متقلبانه, نسبت های مالی،